Támogatott: Belezna Község Önkormányzata

Cím: 8855 Belezna Szabadság tér 20

Adószám: 15435491120

MFP azonosító: 1003282436

Támogató: Magyar Állam.

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati

szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtottunk be.

A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege 14 999 999 Ft.

Régi terve az önkormányzatnak, hogy az új falugondnoki szolgálat indításához gépjárművet szerezzen be.

A településnek rendkívül fontos ez a tevékenység, mert Belezna 717 fős, hátrányos helyzetű település. Új szolgáltatást indított, ami azért fontos, mert a településen iskola, óvoda nem működik, így a helyi gyerekek Nagykanizsa iskoláiba utaznak, az óvodásokat Surd település fogadja. Így mindkét korcsoport számára az oktatási szolgáltatás elérése válik könnyebbé a falugondnoki szolgálat indításával. A szolgáltatást széles körű tevékenységi körrel kívánjuk működtetni.

1 db VW Transporter Kombi HT 2.0 TDI típusú gépjárművet beszereztük és 2020.03.05-én átvettük.

Az egyéb tevékenységek lezárására 2020.06.03-án került sor. Ezek a projekt előkészítés és a projekt menedzsment voltak.

A tájékoztató táblákat elhelyeztük, a gépjármű matricázás megtörtént.

Belezna, 2020.06.01.

Bődör István, polgármester.


TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSRÓL

Iratazonosító: 3319264790

Támogatott: Belezna Község Önkormányzata

8855 Belezna, Szabadság tér 20.

Adószám: 15435491-1-20

MFP azonosító: 1003282436

Projekt azonosítója: 3267327466

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.

A támogatást elnyertük.

A vissza nem térítendő támogatás összege 1 320 800 Ft.

Köszönjük a Magyar Államnak a támogatást.

A projekt címe: Mobil halottas hűtőkamra beszerzése Beleznán

Az önkormányzat nem rendelkezett a halottak ideiglenes tárolására alkalmas tároló eszközzel, így az elhunytak megfelelő, átmeneti elhelyezése nem volt megoldott, illetve többletköltséget jelentett. Ezen okok miatt nyújtott be pályázatot önkormányzatunk, melynek célja egy kegyeleti hűtőkamra beszerzése volt.

A kegyeleti hűtőt a Csizi Frigo Kft szállította és üzemelte be.

A megvalósított fejlesztés tisztességes, minden szempontból alkalmas megoldást jelent elhunyt szeretteink ideiglenes elhelyezésére, mielőtt végső útjukra kísérnénk őket. A települési szolgáltatásoknak egy fontos eleme a kötelező önkormányzati feladat, a temetői szolgáltatás megfelelő mindségben történő megoldása. A fejlesztéssel a településen, komplex módon megoldásra került a temetési szolgáltatás alapinfrastruktúrája.

A projekt költségvetésébe tartozott még a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve a projektmenedzsment tevékenység.

Belezna, 2022.03.07.

Bődör István, polgármester


 TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott: Belezna Község Önkormányzata

Cím: 8855 Belezna Szabadság tér 20.

Adószám: 15435491120

MFP azonosító: 1003282436

Projekt iratazonosító: 3267299307

A projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés Beleznán

Támogató: Magyar Állam

Belezna Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFPUHK/2021 kódszámú pályázati kiírásra, benyújtott, 3267299307 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata pozitív elbírálásban részesült.

A Magyar Állam 20 921 103 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

Köszönjük a támogatást!

A projekt keretében a Belezna, József Attila utca (384 hrsz) aszfalt burkolatú út felújítása, a hozzá tartozó padkák javítása történt meg. A felújított szakasz hossza 348 m, burkolatszélessége 3.50 m. A felújítási szakaszon elvégzett beavatkozás: - 2 rétegű aszfalt megerősítés építése, padkanemesítés.

A település vezetésének és a lakosságnak is több év óta szerepelt az elképzelései között a projektben összeállított út felújítása, mert leromlott állapotban volt aszfalt felület. A projekt indokoltságát az elvándorlás megállítása mellett több tényező tette szükségessé. A felújítani kívánt út lakóútként funkcionál, ezért a lakosság, a vállalkozók és a településre látogató turisták számára is kiemelten fontos. Emellett fontosnak tartja önkormányzatunk, hogy amennyiben gyors orvosi ellátásra szorul bárki, akkor a rossz állapotú utak ne akadályozzák meg ezt.

Az útfejlesztés eredményeként a helyi lakosok könnyebben és biztonságosabban tudják megközelíteni lakóhelyüket és a helyi szolgáltatásokat, valamint a turisták számára könnyebben meg tudják közelíteni a térség turisztikai attrakcióit.

A projekt tartalma volt még a projekt előkészítés, a projekt menedzsment, a tervezési és a műszaki ellenőri tevékenység, költségek.

A felújítási munkálatokat a Bauterc-Prizma Kft. végezte.

A kötelező nyilvánosságot teljesítettük: a tájékoztató táblákat és a falutáblát elhelyeztük, a honlapra a projekttel kapcsolatos információkat és a Magyar Falu emblémát megjelenítettük.

Magyar Falu Program keretén belül nyújtott támogatása településünket is vonzóbbá, komfortosabbá tette és a helyi lakosság megelégedésére szolgál.

Bődör István, polgármester

magyar falu program logo