Tájékoztatás

„Külterületi út fejlesztése Beleznán”.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Belezna Község Önkormányzata eredményesen pályázott a 3375182463 projekt azonosítóval rendelkező projekttel, és támogatói okirat” alapján 58 560 198 Ft támogatásban részesült.

A támogatás mértéke: 95 %. A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 61 642 321.

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 61 642 321.

A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 0.

Támogatás összege (Ft): 58 560 198.

Önerő (Ft): 3 082 123,

Saját forrás (Ft): 3 082 123,

Egyéb támogatás (Ft): 0.

A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 0.

Az érintett területek hrsz számai: Belezna 0100/1, 2170.

A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatta.

A fejlesztés a Belezna, 0100/1 és 2170 hrsz-ú út felújítási munkáit tartalmazza. Az építés célja a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező út új szilárd burkolattal való megerősítése az utak jelenlegi nyomvonalán, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítása. A tervezett utak Belezna külterületén és zártkerti részén találhatóak, szilárd burkolattal rendelkeznek. Az út a vasútállomáshoz vezet, a Belezna megállóhelyhez. Az útfelületük egyenetlen, mély nyomvályús és deformációk tapasztalhatóak. Az utak a szomszédos mezőgazdasági területek és a zártkerti ingatlanok, szőlőbirtok megközelíthetősége érdekében funkcionálnak. A településen a mezőgazdasági területhasznosítás elterjedtebb kultúrái: búza, őszi árpa, rozs, kukorica, repce. A szőlőhegyeken jelentős a gyümölcstermesztés. Az út nagy fenntartási igénye és időjárásfüggő üzeme miatt nem felel meg a mezőgazdasági közlekedési igényeknek. Az éves fenntartási költségek mellett az út stabilizálása az önkormányzat erejét meghaladja. A fejlesztés komoly hatással bír a helyi vállalkozókra és az érintett lakosokra. A fejlesztéssel a mezőgazdasági vállalkozók elérhetősége, munkavégzés körülményei javulnak. A projekt kivitelezését a Bauterc Prizma KFT végezte a Pannonway KFT tervei alapján. Műszaki ellenőr és projekt menedzsment szervezet működött közre a sikeres megvalósításban. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2023.10.31.

              

Bődör István  
polgármester